Støtten utbetales etterskuddsvis to ganger pr. år, basert på kundemassens totale kwh-forbruk.