Alle organisasjoner i frivillighetsregisteret kan inngå en samarbeidsavtale med Supporterkraft.