Nei! Med Supporterkraft får du som kunde rimelig og miljøvennlig strøm og ditt idrettslag tjener penger på ditt forbruk.
Hvordan er det mulig? Fordi vi tilbyr et strømprodukt til privatkunder som hittil har vært forbeholdt store bedriftskunder.

SupporterKraft velger å tilby privatkundene et strømprodukt som er basert på aktiv kraftforvaltning, etter samme prinsipp som for større bedriftskunder.
Disse prisene følger ikke spotprisen, og prisen kan derfor ikke sammenliknes direkte med tilbudene fra andre kraftselskap.

Vi kan ikke si eksakt hva prisen vil være om 5 uker eller 8 måneder, men er trygge på at den er konkurransedyktig.
Når prisen skal sammenliknes, må nivået måles mot historiske priser. Det har vi gjort når vi har testet SupporterKraft som produkt. Med bakgrunn i det, viser våre målinger at minst 8 av 10 får en rimeligere strømavtale gjennom SupporterKraft, selv når idrettslaget får 3 øre pr. kWh av regningen du betaler. Pengene går uavkortet til ditt idrettslag!
Mange strømavtaler har høyt påslag eller lang bindingstid, som sikrer leverandøren fortjeneste. For idrettslagene er det viktig at medlemmer og kunder generelt får gode og konkurransedyktige betingelser, slik at de opprettholder den passive støtten år etter år. Kundene velger selv avtale, med eller uten avtaletid.

Prøv du også da vel!