Vi har gleden av å informere om at xxxxx nå kan bli din strømleverandør.

I hele Norge, fra de største byene til de minste bygdene, er man avhengig av de lokale idrettslagene. Det gir våre barn et sted å høre til og nyttige ferdigheter man bruker resten av livet. Men kanskje viktigst av alt gir lokale idrettslag en plattform hvor alle, uansett bakgrunn, kan samles mot et felles mål. Vi vil derfor tilby dere en strømavtale gjennom din klubb, hvor halvparten av inntektene går direkte til arbeidet vi gjør i vårt samfunn. Stabile inntekter gjør at vi kan fortsette å være gode støttespillere for alle rundt oss, og ordningen vi nå introduserer vil bidra med livsviktige midler til xxx idrettslag.

Gjennom vårt samarbeid med SupporterKraft, Tinde Energi, tilbyr vi nå miljøvennlige og gunstige strømavtaler til våre medlemmer og alle som bor i XXXX.

For xxxxx vil dette bety betydelige løpende inntekter i årene fremover, så vi oppfordrer alle til å slutte opp om denne avtalen. Jo flere som bidrar jo mer får vi gjort for barn og unge i klubben!

Bestill avtale idag!

Ikke bare rimelig strøm

SupporterKraft, TindeEnergi er signatar av FNs Klimapanel og jobber for å nå målene i Parisavtalen. Xxxxxx og alle våre kunder får dermed en miljøvennlig og klimakompensert bolig ved å bruke oss som strømleverandør. Alle kunder mottar et fysisk oblat og et digitalt sertifikat som bevis på dette.

Dersom alle gjør litt, utgjør det en stor forskjell!

Salgsrepresentanter vil på vegne av klubben kontakte alle medlemmer fysisk eller via telefon den nærmeste tiden, for å informere ytterligere. Ta dem godt imot og hør på hva de har å si.

Vennlig hilsen

Xxxxxx

Styreleder, xxxxxxxxxxx